Voor direct contact:
0345-638500

Sterkin erkenning

Installeren voor de toekomst

Welkom 'groene' bezoeker! Op deze pagina treft u informatie over onze duurzame projecten, lopende subsidieregelingen en overige feitjes.
Mochten er over onderstaande vragen zijn, dan horen wij dit graag.'

DUURZAME PROJECTEN
    

Bovenstaande projecten zijn voorzien van een warmtepompinstallatie, welke warmte haalt uit de bodem.
 

 

Bovenstaande projecten zijn voorzien van zonne-energie.


SUBSIDIEREGELINGEN
Zowel particulieren als zakelijke gebruikers ontvangen met de ISDE (Investerings Subsidie Duurzame Energie) een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie.

Waarom deze subsidie?
De overheid stimuleert de komende jaren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.
Met de ISDE worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt. 

.